Branngardin

Branngardiner monteres der hvor det stilles brann- eller røykkrav i en branncelle, rømningsvei, seksjoneringsvegg eller yttervegg. Branngardinen har blitt testet og godkjent iht. strenge krav til brann, røyktetthet og funksjon. Tester som er utført er etter godkjente og pålagte NS standarder. Produktet er CE godkjent og sertifisert. Sertifiserte størrelser er opp til 10×6 meter (BxH).

Vi kan levere følgende brannklasser:     

  • E30 – E120
  •  EW30 – EW120
  • EI30 – EI120